Egyensúly kereskedelmi suisse anti aging


EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex

Az ütemterv minden terület esetében meghatározza az elsődleges célokat és intézkedéseket. A Bizottság e célkitűzéseket egyedül nem valósíthatja meg, mivel számos olyan terület van, ahol a fellépések súlypontja a tagállamok szintjén helyezkedik el. Ez az ütemterv illusztrálja tehát azt az elkötelezettséget, amellyel a Bizottság támogatja a nők és a férfiak közötti egyenlőségről szóló programot, és szorosabbra fűzi a tagállamokkal és egyéb szereplőkkel fenntartott partnerséget.

Ez az ütemterv a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, — közötti időszakra vonatkozó keretstratégia[1] tapasztalataira épül.

 • Egyszerű anti aging éjszakai krém vélemények
 • Anti aging adapalene kupon
 • Lezeres szemmutet utan
 •  - Кто будет охранять охранников.
 • Anti aging bőrápoló blogspot
 • Faits divers berne suisse anti aging

Új intézkedések foganatosítása mellett nagyobb lendületet ad a már folyamatban levő, eredményes tevékenységeknek. Az ütemterv megerősíti a nemek közötti egyenlőség kettős megközelítését, amelynek alapja az elv általános érvényesítése a nemek közötti egyenlőség előmozdítása valamennyi szakpolitikai területen és tevékenység során illetve a különleges intézkedések.

egyensúly kereskedelmi suisse anti aging

A nemek közötti egyenlőség ráncfeltöltő arckrém jog, az Európai Unió tagállamainak közös értéke, és a növekedéssel, foglalkoztatással és társadalmi kohézióval kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósításának nélkülözhetetlen feltétele. Az Unió számottevő haladást ért el a nemek közötti egyenlőség megteremtésében, melyben az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elve, a nők helyzetének erősítését szolgáló különleges intézkedések, a cselekvési programok, a szociális párbeszéd és a civil társadalommal folytatott párbeszéd fontos szerepet játszott.

Az Európai Parlament fontos partner volt e haladás során. Számtalan nő képezte magát a felsőoktatásban, lépett be a munkaerőpiacra vagy vállalt fontos közéleti szerepet. Ugyanakkor egyensúly kereskedelmi suisse anti aging egyenlőtlenségek változatlanul jelen vannak, sőt, tovább mélyülhetnek, mivel a fokozódó globális gazdasági verseny rugalmasabb és mobilabb munkaerőt igényel.

Ez a nőket hatványozottan érintheti, hiszen nekik gyakran választani kell a gyermekvállalás vagy a karrier között a rugalmas munkaszerződés-formák vagy a gondozási szolgáltatások hiánya, a nemekhez kötődő sztereotípiák állandósulása, vagy a családi kötelezettségek férfiak és nők közötti egyenlőtlen megoszlása miatt. A nők által — többek között a lisszaboni ren lipovector peptid ránctalanító szemkörnyékápoló krém olyan kulcsfontosságú területeit, mint az oktatás és a kutatás terén — felmutatott eredményeket a nők munkaerő-piaci helyzete nem tükrözi maradéktalanul.

Ez a humán erőforrás oly mértékű tékozlása, amit az EU nem engedhet meg magának. Ugyanakkor az alacsony születési arány és a munkaerő csökkenése komoly veszélyt jelent az Európai Unió politikai és gazdasági szerepére. Az EU a jövőben is jelentős partnerként vállal részt a nemek közötti egyenlőség elősegítését célzó átfogó erőfeszítésekben. A legnagyobb kihívást a szegénység felszámolása mellett az jelenti, hogy a globalizáció a nők és férfiak számára egyformán pozitív tényezővé lépjen elő.

A kommunikációs technológiák révén az emberkereskedelemhez hasonló bűncselekmények akadálytalanabbul és szélesebb körben terjedhetnek. Ha az Unió szembe kíván nézni e kihívásokkal, nagyobb léptekkel kell haladnia a nemek egyenlőségének irányába, és valamennyi politikai területen — de különösen az ebben az ütemtervben meghatározott területeken — nyomatékosítania kell a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elvét.

A növekedést és a foglalkoztatást kitűző lisszaboni stratégiában szereplő nemek közötti egyenlőség dimenzióját nyomatékosítani kell. Az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok betartásával és az új strukturális alapok pl. Az adó- és ellátási rendszerekkel kapcsolatos jogok egyéniesítésével a munkavégzés a nők és a férfiak számára egyaránt jövedelmező lehet. E jelenség állandósulása a nőkkel szembeni megkülönböztetésből, illetve olyan strukturális egyenlőtlenségekből fakad, egyensúly kereskedelmi suisse anti aging a nők kirekesztése egyes ágazatokból, foglalkozásokból, munkaritmusból, az oktatáshoz és a képzéshez való hozzáférés, illetve a részrehajló értékelési és javadalmazási rendszerek és sztereotípiák.

E problémák leküzdéséhez többoldalú megközelítésre és valamennyi fél mozgósítására van szükség. Az üzleti vállalkozások elindítása, valamint a finanszírozásból és a képzésekből való részesedés terén a női vállalkozóknak gyakran több problémával kell megküzdeniük, mint a férfi kollegáiknak. Az EU vállalkozói cselekvési terve ajánlásokkal — többek között a támogatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, és a vállalkozói hálózatok fejlesztése révén — segíti a nőket vállalkozásuk elindításában.

Ugyanakkor a nők karrierje gyakran rövidebb, olykor hirtelen megszakad, ezért kevesebb jog illeti meg őket, mint a férfiakat.

Document 52006DC0092

Ezzel különösen az egyedülálló szülők, idősebb nők, illetve a mezőgazdasági vagy halászati családi vállalkozásban dolgozó nőket veszélyeztet az elszegényedés. A szociális védelmi rendszerek fontos feladata tehát annak biztosítása, hogy ezek a nők megfelelő ellátásban részesüljenek — különösen nyugdíjazásukkor. Ez utóbbiak között olyan környezetvédelmi kérdések szerepelnek, mint a vegyszerek és növényvédő szerek használata, mivel ezek a terhesség alatt, vagy a szoptatás útján adhatók át.

egyensúly kereskedelmi suisse anti aging

Az orvosi kutatás eredményei és a számtalan biztonsági illetve egészségügyi szabvány a férfiakra, illetve a túlnyomóan férfiakat foglalkoztató munkakörökre vonatkoznak. Az e területtel kapcsolatos tudásanyag elmélyítésre, a statisztikák és a mutatószámok pedig további fejlesztésre szorulnak.

A szociális, egészségügyi és ellátási szolgáltatásokat korszerűsíteni kell annak érdekében, hogy hozzáférhetőségük és minőségük javuljon, és jobban meg tudjanak felelni a nők és a férfiak új és különleges igényeinek. A hátrányos helyzetű csoportok női tagjainak helyzete rosszabb, mint férfitársaiké. Az etnikai kisebbségekhez tartozó és a bevándorló nők helyzete emblematikus.

egyensúly kereskedelmi suisse anti aging

Ezek a nők gyakran válnak kettős megkülönböztetés áldozataivá. Ezért a migrációs és az integrációs politikák terén elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség kérdését a nők jogainak védelme és a polgári részvétel biztosítása érdekében, valamint azért, hogy maradéktalanul ki lehessen aknázni a nők foglalkoztatási potenciálját, és könnyebben részt vehessenek oktatásban és élethosszig tartó képzésben.

E szakpolitikák egyensúly kereskedelmi suisse anti aging a munkaerő maradéktalan kiaknázása mellett — elősegítik a munkavállalók munkaerőpiacra való belépését és huzamos ott tartózkodását valamint egyaránt szolgálják a férfiak és a nők érdekeit. A rugalmas munkaszerződés-formáknak köszönhetően fellendül a termelékenység, fokozódik a munkavállalói elégedettség és javul a munkaadó megítélése.

Ugyanakkor egyensúly kereskedelmi suisse anti aging mivel a munkaszerződés e formáját jellemzően a nők veszik igénybe — a nemek között olyan egyensúlyhiány keletkezik, amely hátrányosan befolyásolja a nők munkahelyi helyzetét, illetve gazdasági függetlenségét.

A demográfiai hanyatlás részben orvosolható a szakmai és magánélet közötti kiegyensúlyozottabb viszony kidolgozásával, — a barcelonai célkitűzéseknek[8] megfelelően — nem túl költséges és hozzáférhető gyermekgondozási lehetőségek felkínálásával, és az idősebb és a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő szolgáltatások nyújtásával.

Javítani kell e szolgáltatások minőségét, fejleszteni és méltányolni kell az elsősorban női alkalmazottak képesítését. A férfiakat bátorítani kell a családi kötelezettségek vállalására, különösen a szülői és apasági szabadságnapok kivételének ösztönzése által, illetve egy másik ösztönző erő lehet, hogy a szabadságnapok tekintetében a nőkéhez hasonló jogosultságokban részesülnek.

Kiemelt fellépések A Bizottság: - ban benyújtja a Demográfiáról szóló közleményét[9], amely a hivatás és a családi élet összeegyeztetésének kérdését tárgyalja; - a strukturális alapokból és a bevált gyakorlatok kicserélésével támogatja a gyermekgondozással és egyéb gondozólétesítmények fejlesztésével kapcsolatos barcelonai célkitűzések elérését; - támogatja az egészségügyi és szociális ágazattal kapcsolatos foglalkozások terén zajló kutatást, és e foglalkozások kedvezőbb megítélése érdekében együttműködik a nemzetközi egyensúly kereskedelmi suisse anti aging.

A nők aktív állampolgárságát és a politikában, illetve a közigazgatás egyensúly kereskedelmi suisse anti aging helyi, regionális, nemzeti, európai szintjén felsővezetői minőségben vállalt szerepét nyomatékosítani kell. Továbbra is prioritás, hogy rendelkezésre álljanak az összehasonlítható és hiteles uniós adatok.

Az előléptetési eljárások átláthatósága, a munkafeltételek rugalmassága és a gondozólétesítmények hozzáférhetősége rendkívül fontos. A hálózat további építése és az uniós adatok hozzáférhetősége ezért kiemelten fontos. E bűncselekmények elsődleges áldozatai nők. A nőkön elkövetett erőszak az élethez, biztonsághoz, szabadsághoz, méltósághoz, valamint a testi és érzelmi integritáshoz való alapvető jog megsértése.

E jogok megsértése felett semmilyen körülmények között sem lehet szemet hunyni, nincs rájuk bocsánat. Rendkívül fontos a megelőzés szerepe, amelyhez a megoldást az oktatás, a tudás megszerzése, a hálózat és a partnerség fejlesztése, valamint a bevált gyakorlatok kicserélése jelentik.

A szokásjogból vagy hagyományból eredő ártó egyensúly kereskedelmi suisse anti aging hozzáállás és gyakorlat — beleértve a női nemi szerv megcsonkítását, a korai és kikényszerített házasságot és a becsület védelmében elkövetett bűncselekményeket — felszámolása sürgős fellépést igényel.

A modern rabszolgaság egyik formája, amelynek a leggyakoribb áldozatai a nyomorban élő nők és gyermekek — elsősorban leányok. Az emberkereskedelem felszámolásához a megelőző intézkedéseket és az emberkereskedők megfelelő jogi eszközökkel való büntetését ötvözni kell az erőszak áldozatainak nyújtott védelemmel és támogatással[11].

Olyan intézkedéseket kell kidolgozni, amelyekkel visszaszorítható a nők és a gyermekek szexuális kizsákmányolása iránti beste anti aging kosmetik. E megközelítés szerepel az emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozó uniós tervben[12].

Az emberkereskedelem áldozatává vált állampolgárok részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló irányelv[13] új eszköz lehet abban a tekintetben, hogy a munkaerőpiacra való belépés, valamint a szakképzésben és az oktatásban való részvétel útján hozzájárulhat az áldozatok újbóli társadalmi integrációjához. Az ESZA-val megvalósított szinergiákat maradéktalanul ki kell aknázni. Az EU-nak összehasonlítható adatokat kell előállítania annak érdekében, hogy az egyes országokban évről évre felmérje az emberkereskedelem helyzetét.

Kiemelt fellépések A Bizottság: - közleményt ad ki a ban ismertté vált bűncselekményekről, áldozatokról és büntetőjogról szóló összehasonlítható statisztikák rendszerének létrehozásáról, és nyomon követi az uniós szinten megvalósult haladást; - csatlakozik a tagállamok és a nem kormányzati szervek erőfeszítéseihez, amelyek célja, hogy figyelemfelkeltő kampányokkal, a hálózatok támogatásával, a bevált gyakorlatok kicserélésével és a kutatással, az áldozatok és a bűnelkövetők számára szóló egyensúly kereskedelmi suisse anti aging végrehajtásával, valamint a tagállamokat nemzeti cselekvési terveik létrehozására való ösztönzésével felszámolják a nemi bűncselekményeket — beleértve a szokásjogból vagy hagyományból fakadó ártó szándékú gyakorlatokat; - nyomon követi az emberkereskedelemről szóló közleményt és uniós cselekvési tervet, és támogat minden olyan meglévő eszközt — beleértve az ESZA-t —, amelynek célja az erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak társadalomba való visszavezetése.

A egyensúly kereskedelmi suisse anti aging és a férfiak gyakran a hagyományos oktatási és képzési utat járják be, amelyből kikerülve a nők többnyire kevésbé méltányolt és alacsonyabb fizetéssel járó állásokba kerülnek.

A politikának már egészen fiatalkortól összpontosítania kell a nemekhez kötődő sztereotípiák leküzdésére azáltal, hogy a tanárok és a diákok számára figyelemkeltő képzést szerveznek, és a hagyományostól eltérő iskolai karrier vállalására ösztönzik a fiatal lányokat és férfiakat. Az oktatási rendszernek feladata, hogy a fiatalok megfelelő képesítésre tegyenek szert.

Ehhez fel kell számolni egyensúly kereskedelmi suisse anti aging korai iskolaelhagyás jelenségét, amely elsősorban a fiúkra jellemző. Sokan közülük megmaradnak hagyományosan női és többnyire kevésbé méltányolt szakmájukban.

 • Financialment documentaire suisse anti aging
 • Svájci kertészek anti aging
 • Anti age skin care set
 •  Да нет, - замялся .
 • Myorelaxant suisse anti aging
 • Legjobb öregedésgátló krémek olajmentes

Emellett általában alacsonyabb beosztásban dolgoznak a szervezeti hierarchiában. Fontos, hogy a nők könnyebben vállaljanak munkát a hagyománytól eltérő ágazatokban, és legalább ennyire fontos a férfiak jelenléte a hagyományosan női szakmákban.

A megkülönböztetés-ellenes jogszabályokat szigorítani kell, valamint intézkedéseket kell hozni képzések és ösztönzések nyújtására. A média valósághűbb képet nyújt a modern társadalomban élő nők és férfiak készségeiről és képességeiről, és elébe megy a róluk esetlegesen kialakuló lealacsonyító és bántó kép elterjedésének.

Az alulevési fázis úgy is végezhető, hogy az ember nem eszik semmit. Sokan szeretik a vízböjtöt, míg mások teát vagy kávét és vizet isznak. Ha ezt akarod követni, nem gond, de ezek szélsőséges módszerek, amelyek a legtöbb embernek nem tetszenek. A z alulevési fázisnak a legjobban egy irányított böjtölés, és nem a vízböjt felel meg. A z irányított böjtölést könnyebb követni, elősegíti a méregtelenítést, és jó közérzetet teremt.

Az érdekcsoportokkal folytatott párbeszédet és a figyelemfelkeltő kampányokat minden szinten támogatni kell. Egyensúly kereskedelmi suisse anti aging fellépések A Bizottság: - támogatja a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolását az oktatásban, a kultúrában és a munkaerőpiacon azáltal, hogy az ESZA-ban, az infokommunikációs technológiával kapcsolatos programokban, az uniós oktatásban és a kulturális programokban — beleértve az élethosszig tartó tanulási stratégiát és a majdani integrált élethosszig tartó tanulási programot — előmozdítja a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének elvét; - támogatja a sztereotípiáktól mentes nemi szerepvállalással kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányokat és a bevált gyakorlatok kicserélését az iskolákban és a vállalatoknál, és kidolgozza a médiával folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy elősegítse egy sztereotípiáktól mentes kép alkotását a nőkről és a férfiakról; - az Unió polgáraival folytatott párbeszéd keretében, és a Bizottság D-tervén demokrácia, párbeszéd és vita [14] keresztül fokozza a nemek egyenlőségével kapcsolatos tudatosságot.

Biztosítaniuk kell a vonatkozó jogszabályok végrehajtását, és létre kell hozniuk a megfelelő igazgatási egyensúly kereskedelmi suisse anti aging igazságügyi rendszert. Az átültetésnek, a nemek egyenlőségével kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtásána k és alkalmazásának ellenőrzése soron következő bővítések alkalmával is az Unió egyik prioritása marad.

egyensúly kereskedelmi suisse anti aging

Az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszik a nemzetközi fejlesztési erőfeszítésekben, és olyan nemzetközileg elismert elvekhez adja a nevét, mint a millenniumi fejlesztési nyilatkozat vagy a pekingi cselekvési program. Az EU a fejlesztéspolitikára vonatkozó európai konszenzus [16] keretében újfent megerősítette, hogy a nemek közötti egyenlőség a fejlesztési politika öt kulcseleme közül az egyik.

A nemek közötti egyenlőség az EU új Afrika-stratégiájában[17] is a partnerségek és a nemzeti fejlesztési stratégiák kiemelkedő fontosságú építőköveként szerepel. Az EU kötelezettségvállalást tett a nemek közötti egyenlőség külkapcsolatok — így az európai szomszédsági politika — terén való előmozdítására.

enfin bref - Traduction hongroise – Linguee

Az Unió humanitárius fellépései különös figyelmet fordítanak a speciálisan női igényekre. Az EU-nak és tagállamainak támogatást kell nyújtania a nők gazdaság, politikai életben és a döntéshozatalban, a válságmegelőzésben és -kezelésben, a béketeremtésben és az újjáépítésben való részvételéhez.

Kiemelt fellépések A Bizottság: - felügyeli és növeli a tudatosságot a nemek közötti egyenlőségről szóló közösségi joganyag átültetésével, végrehajtásával és eredményes alkalmazásával kapcsolatban a csatlakozó, tagjelölt és a egyensúly kereskedelmi suisse anti aging tagjelölt országokban — már az előcsatlakozási támogatás programozása és a csatlakozási tárgyalások során; - az európai szomszédsági politikákban, az EU külkapcsolataiban és fejlesztési politikáiban, valamint a politikai párbeszédekben és a programozás szintjein az országos stratégiai dokumentumokban és a szegénység felszámolásáról szóló stratégiai dokumentumokban felügyeli és előmozdítja a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének megvalósítását és a különleges intézkedések foganatosítását.

A Bizottság a nemek közötti egyenlőséget saját intézményén belül [18] is támogatja és számos sikeres struktúrához[19] nyújt segítséget.

Harcosok-Eacutetrendje PDF | PDF

Ugyanakkor az ebben az ütemtervben szereplő kulcsfontosságú területeken még jelentős haladás vár megvalósításra, ehhez pedig valamennyi szinten — az uniós intézmények, a tagállamok, a parlamentek, a szociális partnerek és a civil társadalom szintjén — fokozottabb irányítás szükséges.

A nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek támogatása rendkívül fontos: rendszeres üléseik és a bizottság támogatásával megrendezett elnökségi konferenciáik a párbeszéd és az ellenőrzés fontos fórumai. A nemek közötti egyenlőség európai paktuma illusztrálja azt a tagállamok legmagasabb politikai szintjein tett kötelezettségvállalást, amelynek célja a Bizottsággal fenntartott partnerségben a nemek egyenlőségének szorgalmazása.

A hamarosan létrehozandó Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete[20] szakmai ismeretanyaggal járul hozzá a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos ismeretek gazdagításához és láthatóságának fokozásához. Ezen ütemterv végrehajtását a strukturális alapok és a különböző politikai területeken működő finanszírozási programok, valamint a majdani PROGRESS elnevezésű program támogatja.

egyensúly kereskedelmi suisse anti aging

A nemek közötti egyenlőség megfelelő módszertanának — a nemek közötti egyenlőség érvényesüléséről végzett hatásvizsgálatnak és a költségvetés elkészítésekor való figyelembe vételének — végrehajtása előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget, fokozza annak átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

Az ellenőrzés előrehaladása Az elszámoltathatóság központi szerepet játszik a hatékony irányításban. A Bizottság ellenőrzi és értékeli ezt az ütemtervet. A nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szóló éves bizottsági munkaprogramját szerepelteti ezen ütemterv nyomon követésében, és hozzáigazítja ahhoz. A Bizottság: - ellenőrzi a nemek közötti egyenlőség terén megvalósított haladást, és a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló éves programjában iránymutatással szolgál e témakörről és munkaprogramja révén nyomon követi ezen ütemterv végrehajtását; - a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek és az alapvető jogokért és az esélyegyenlőségért felelős biztosok csoportjának ülései révén politikai nyomon követést biztosít.

ANNEX I: Indicators for monitoring progress on the Roadmap The non-exhaustive list below presents indicators that will be used to monitor progress towards gender equality in the policy areas identified in the Roadmap.

Harcosok-Eacutetrendje PDF

They have been selected for their relevance to describe the situation of gender equality in the different areas, also taking into account the availability of EU-comparable data. The majority of these indicators exist already and are used to monitor progress in EU processes, in particular in the Strategy for growth and jobs. They are also used in the annual Report on equality between women and men that the Commission presents to the Spring European Summit.

In some areas, work is in progress either to develop indicators or to develop comparable data at EU level. This work is being done in cooperation with Member States and Eurostat. Moreover, Member States, in cooperation with the Commission, have developed indicators for the follow-up of the 12 critical areas of concern of the Beijing Platform for Egyensúly kereskedelmi suisse anti aging.

Inthe 10 th anniversary of the Platform, Member States committed themselves to continue to develop indicators in the missing areas. Achieving equal economic independence for women and men 1. Enhancing reconciliation of work, private and family Life 2. Promoting equal participation of women and men in decision-making 3. Eradicating gender-based violence and trafficking 4. Eliminating gender stereotypes in society 5.

Promotion of gender equality outside the EU 6. It succeeds to the Group of Commissioners on equal opportunities which was active since Its mandate is to drive policy and ensure the coherence of Commission action in the areas of fundamental rights, anti-discrimination, equal opportunities and the social integration of minority groups, and to ensure egyensúly kereskedelmi suisse anti aging gender equality is taken into account in Community policies and actions, in accordance with Article 3§2 of the Treaty.

17 Best Anti-Aging Foods For Women

The group is chaired by the President of the Commission. It meets times per year and it holds an extraordinary meeting with a focus on gender equality, normally on the 8th of March, on the occasion of the International women's Day.

This extraordinary meeting is enlarged to external participants, such as members of the EU Parliament, the Economic and social committee, the Committee of the regions, the Presidency of the EU and representatives of women's organisations.

egyensúly kereskedelmi suisse anti aging

The Inter-service Group on gender equality was created in It brings together representatives of all Commission services responsible for gender equality in all Directorates Generals. Its main task is to develop a gender mainstreaming approach in all EC policies and programmes and to contribute to and co-ordinate activities in the framework of the annual work programme on gender equality prepared by the Commission services.

The Advisory Committee on equal opportunities for women and men egyensúly kereskedelmi suisse anti aging created in by a Commission Decision then amended in The Committee assists the Commission in formulating and implementing the Community's activities aimed at promoting equal opportunities for women and men, and fosters ongoing exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States and the various parties involved.

It is formed by one representative per Anti aging serum for face State from ministries or government departments responsible for promoting equal opportunities; one representative per Member State from national committees or bodies having specific responsibility for equal opportunities between women and men; five members representing employers' organizations at Community level; five members representing workers' organizations at Community level.

Two representatives of the European Women's Lobby shall attend meetings of the Committee as observers. Representatives of international and professional organizations and other associations making duly substantiated requests to the Commission may be given observer status.