GYÁSZJELENTÉS


Gyászjelentés készítés

Cégünk vállalja gyászközlemények megjelentetését a sajtóban igény szerint.Minták:

Megtört szívvel tudatjuk (tudatom), hogy szeretett (Férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon) ......... életének .. évében
tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét a teremtõnek.
Temetése (hamvasztás utáni búcsúztatás) .....-kor lesz ............ Temetõben.

A Gyászoló Család

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett (Feleség, Édesanya, nagymama, testvér, rokon) ............ életének ...... évében elhunyt.
Utolsó útjára ............... kísérjük a ............... Temetõben..

A Gyászoló Család

Szomorúan tudatjuk, hogy drága szerettünk ....................... lakos életének ......... évében, rövid, súlyos betegségben elhunyt.
Temetése ................. lesz a ............... Temetõben.

GyászoljákKöszönetnyilvánítási minták:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk ................ temetésén megjelentek.
Részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerõsöknek, megtisztelõknek, akik ............... temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Családja

Az õszintén együtt érzõ embereknek köszönjük, hogy szeretett ................ temetésén megjelentek, köszönjük a sok szép virágot,
illetve ................ dolgozóinak áldozatos munkáját.

A Gyászoló CsaládIdézetek:

" S mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam:
Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hûsége hat meg:
egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik...
A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa õket..."

" Elvitted az életem értelmét, a szeretetedet, állok sírod mellett, csak könny, magány, fájdalom az életem. Sírod egyszer újra feltárul, befogadni néma testemet, poraink örökre együtt lesznek"

" Fény volt õ, mert szeretett, dolgozott, életet adott, de ez a fény elvesztésével örökre kialudt. Már csak emléke maradt, amit míg élünk tisztelünk."A felsoroltakon kívül természetesen vállaljuk saját gondolataik, jelentésük, idézetük és elképzeléseik megvalósítását.