INFORMÁCIÓ


Temetéssel illetve temetkezéssel kapcsolatban felmerülõ általános vagy konkrét információkat, tájékoztatókat és ismertetõket ezeken az oldalainkon találhat meg.

A családot ért gyász esetén célszerû azonnal tanácsot kérni telefonon a követendõ tennivalókról és a temetkezési lehetõségekrõl az ORCHIDEA Temetkezés munkatársaitól.Elhalálozás esetén követendõ tennivalók:

LAKÁSON TÖRTÉNÕ ELHALÁLOZÁS: Ha lakáson következik be az elhalálozás, értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost. Ha a halálozás körülménye nem „szokványosnak” tûnik (rendkívüli haláleset), akkor értesíteni kell a rendõrséget is.
A halott szemlét végzõ orvos állítja ki a „Halottvizsgálati bizonyítvány”-t és rendelkezik az elhunyt szállításásról. Ha a halál oka megállapítható, akkor a halottasházba törénõ szállításról, ha nem egyértelmûen állapítható meg a halál oka, akkor patológiára történõ szállításról. Rendkívüli haláleset esetén a rendõrség intézkedik az elhunyt elszállításásról.

Elérhetõségünk éjjel-nappal: +36/30 279 6029

Ha a patológiára történõ szállítást orvos vagy rendõrség rendeli el, a beszállítás költsége (jelenlegi rendelkezések szerint) nem a családot terheli.

Fontos: Ha az elhunyt hamvasztását kéri a temetésrõl rendelkezõ és nem történik boncolás, akkor a hamvaszthatóságot az ÁNTSZ helyi Kirendeltsége engedélyezi.

Az engedélyeztetéshez szükséges:

• Kezelõorvosi kérelem korbonctani vizsgálat mellõzésével történõ elhamvasztás engedélyezéséhez. A nyomtatványt irodánkban biztosítjuk, illetve a az elhunyt szállítását végzõ kollégánknál rendelkezésre áll.
• Teljesen kitöltött Halottvizsgálati bizonyítvány anyakönyveztetés elvégzése után.
(Fontos: ha a helyszíni halott szemlét ügyeletes orvos végezte és megállapította a halál okát (nem kér kórbonctani vizsgálatot), akkor a halott vizsgálati bizonyítványt a házi orvosnak is kell látni és aláírni. Két orvos aláírása fog szerepelni ekkor a halott vizsgálati bizonyítványon.)
•Írásos kérelem az ÁNTSZ felé a hamvasztás kérelmezéséhez. A nyomtatványt irodánkban biztosítjuk.
Hamvasztás akkor történhet, ha a temetésrõl rendelkezõk egyöntetûen a hamvasztásos temetési módot választják (1999. évi XLIII. törvény)

KÓRHÁZBAN TÖRTÉNÕ ELHALÁLOZÁS: A kórház értesíti a Hozzátartozót az elhalálozásról. A család felkeresi a kórházat, azt az osztályt, ahol bekövetkezett az elhalálozás, majd a patológiát. Itt kap tájékoztatást a család, hogy történik-e boncolás vagy nem és mikortól lehet tervezni a szállítást.

(Fontos: Ha hamvasztást szeretne a család, tájékoztassa a patológia fõorvosát, hogy a hamvasztást engedélyezze. A halottvizsgálati bizonyítványon szerepel erre a célra rubrika, ahol nyilatkozik az illatékes orvos.)

Elsõ alkalommal (a értesítést kaptak az elhalálozásról) célszerû a kórházba bevinni és leadni a patológián azt a ruhát, amibe szeretnék, hogy az elhunyt hozzátartozójuk fel legyen öltöztetve a temetéskor.

Távoli kórházakban van rá mód, hogy a család megbízása alapján mi járjunk el a kórházban, végezzük az adminisztrációt, elvisszük a temetési ruhát, elhozzuk a személyes tárgyakat és elvégezzük az anyakönyveztetést.

KÖZTERÜLETEN, JÁRMÛVÖN TÖRTÉNÕ ELHALÁLOZÁS: Haladéktalanul értesíteni kell orvost, aki a halottszemlét elvégzi és a Rendõrséget, hogy a szükséges intézkedést megtegyék.

Az elhunytat a helyszínrõl történõ elszállításig õrizni kell, biztosítani a kegyeleti jogok maximális betartását. (Illõ módon letakarni az elhunytat, távol tartani a kíváncsiskodókat, stb.…)

Kérjen tõlünk segítséget!